ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 05
За злоупотребата с трудови права от страна на работниците и служителите
авторски материал, стр. 5
Работно време, почивки и отпуски на работещите от разстояние
авторски материал, стр. 15
Отлагане и погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 19
Специфични въпроси в съдържанието на трудовия договор за допълнителен труд
авторски материал, стр. 24
За правото на отпуск на държавните служители при участие в избори
авторски материал, стр. 30
Разработване и приложение на мотивационния профил на персонала
авторски материал, стр. 37
Заплащане на труда, положен през почивните дни на месец май 2013 г.
авторски материал, стр. 44
Ако не Ви плащат, може да напуснете без предизвестие
авторски материал, стр. 47
Фирмената политика по безопасност и здраве при работа - Цели и задачи
авторски материал, стр. 48
Парични обезщетения при трудоустрояване
административна практика, стр. 53
Изчисляване и изплащане на обезщетенията за бременност и раждане
авторски материал, стр. 66
Изчисляване и изплащане на обезщетенията за бременност и раждане
авторски материал, стр. 66
Решение № 569 от 14.01.2013 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 72
Разширяване на кръга от здравни услуги, предоставяни на здравноосигурените лица и заплащани от НЗОК
авторски материал, стр. 77