ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 04
Правна регламентация на възможностите за гъвкава организация на работното време в българското трудово законодателство - Предимства и недостатъци
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-4061 от 11.12.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 26-800 от 19.12.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Превенция на злополуките на работното място
авторски материал, стр. 28
Най-чести пропуски при подготовката на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 41
Социалните услуги - Ключ към повишаване качеството на живот на децата в риск
авторски материал, стр. 45
Еднократни помощи в размер на 10,5 милиона лева получават най-уязвимите групи от населението
авторски материал, стр. 48
Измененията и допълненията в наредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2012 г.
авторски материал, стр. 52
Периодът на наборната военна служба се зачита за осигурителен стаж при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не се зачита за “действителен осигурителен стаж”, необходим за отпускане на пенсия по условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за со
авторски материал, стр. 63
Националният осигурителен институт стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.
административна практика, стр. 65
Европейска програма за социална промяна и иновации (2014-2020)
авторски материал, стр. 82