ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 03
Счетоводно отчитане на ДДС за брак и липси на активи, установени при годишната инвентаризация
авторски материал, стр. 5
Важни промени в отчитането на планове с дефинирани доходи по реда на МСС
авторски материал, стр. 13
За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 20
Преглед на промените, извършени в ЗКПО след 01.01.2013 г.
авторски материал, стр. 23
Деклариране на доходи и данъци през 2013 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 28
Промените в ЗДДС от 8 март 2013 г. относно регистрацията и отчетността на продажбите
авторски материал, стр. 47
Туристическият данък - Същност и особености
авторски материал, стр. 55
Прихващане и възстановяване на суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 61
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 2/2013
административна практика, стр. 66
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 1/2013
административна практика, стр. 66
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 3/2013
административна практика, стр. 67
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 5/2013
административна практика, стр. 68
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 4/2013
административна практика, стр. 68
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 6/2013
административна практика, стр. 69
Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка – 7/2013
административна практика, стр. 69
Влияние на антидискриминационното право на ЕС върху застрахователното право и българския Кодекс за застраховането
авторски материал, стр. 70
В преддверието на дълговата спирала
авторски материал, стр. 80
Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.02.2013 г.
авторски материал, стр. 88