ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 03
Нова Наредба за защита на личните данни
авторски материал, стр. 5
Правна възможност за удължаване на работното време
авторски материал, стр. 13
Прекратяване на трудовия договор от работника на основание чл. 327 КТ
авторски материал, стр. 20
Правно положение на служителите в политическите кабинети
авторски материал, стр. 24
Създаване на единни правила за провеждане на студентски стажове в държавната администрация
авторски материал, стр. 33
Интервюто за работа - Как да се подготвим за него и как да се държим по време на срещата
авторски материал, стр. 37
Правни способи за събиране на дължимите възнаграждения или обезщетения
авторски материал, стр. 46
Майчинството и отпускът за отглеждане на дете се броят за стаж и клас
авторски материал, стр. 57
Обжалване на предписанията на инспекторите по труда
авторски материал, стр. 58
Административно и съдебно обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ
авторски материал, стр. 66
Административно и съдебно обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ
авторски материал, стр. 66
Писмо № 96-2604-1 от 05.03.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Писмо № 96-888-1 от 26.02.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 81
Писмо № 96-2479-1 от 19.02.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 96-2342-1 от 28.01.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 83
Писмо № 96-2323-1 от 28.01.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 84
Болнични се плащат и след края на срочен трудов договор
авторски материал, стр. 85
Болнични се плащат и след края на срочен трудов договор
авторски материал, стр. 85
Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
авторски материал, стр. 86
Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
авторски материал, стр. 86