ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 02
Практически аспекти на Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС относно приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС и други
авторски материал, стр. 5
Решение № 503 от 2.05.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 18
Решение № 51 от 3.03.2010 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 23
Актуване на имоти - Частна държавна собственост
авторски материал, стр. 27
Строителство в земеделски земи
авторски материал, стр. 32
Наем на семейното жилище след развода
авторски материал, стр. 37
Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
авторски материал, стр. 48
Решение № 230 от 25.10.2012 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 50
Специални основания за прекратяване на договора за строителство
авторски материал, стр. 56
Съдебните решения и определения в контекста на авторското право
авторски материал, стр. 69
Реално използване на регистрирана търговска марка
авторски материал, стр. 73