ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 02
Предстоящи промени в законовата рамка на задължителния одит - Концепция на Европейската комисия
авторски материал, стр. 5
За статута и функциите на главния счетоводител
авторски материал, стр. 24
Нови моменти в ЗКПО, свързани с декларирането и внасянето на данъка при източника през 2013 година
авторски материал, стр. 29
Нова схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 38
Промените в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили
авторски материал, стр. 42
Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз за 2012 г. и началото на 2013 г.
авторски материал, стр. 48
Преглед на промените в изискванията за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
авторски материал, стр. 54
От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 1/2013
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 2/2013
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 3/2013
авторски материал, стр. 73
Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка
авторски материал, стр. 74
Относно задължението за осигуряване на членовете на секционни избирателни комисии, ангажирани в провеждането на референдума
авторски материал, стр. 80
Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
авторски материал, стр. 81