ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 02
Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал,