ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 01
Нови законодателни разрешения в Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Възражения срещу джиратаря по менителничния ефект
авторски материал, стр. 14
Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение
авторски материал, стр. 23
Решение № 375 от 03. 01. 2012 г. на ВКС , III г. о.
съдебна практика, стр. 35
Изпълнение върху налични ценни книжа
авторски материал, стр. 41
Решение № 51 от 18.05.2012 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 52
Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
авторски материал, стр. 55
Решения на КЗК във връзка с прилагането на чл. 68, ал. 11, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 3 ЗОП
авторски материал, стр. 65
Доктрината за държавно въздействие в конкурентното право
авторски материал, стр. 73