ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 01
Длъжен ли е работодателят да знае кои работници и служители ползват предварителна закрила при уволнение
авторски материал, стр. 5
Право на удължен платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 14
За възможността работодателят да прекратява трудовото правоотношение чрез пълномощник
авторски материал, стр. 18
Съдебен контрол върху процедурата за оценяване изпълнението на длъжността
авторски материал, стр. 25
„Изкуството“ на уволнението
авторски материал, стр. 32
За новия размер на минималната работна заплата от началото на 2013 г. и плащания, обвързани с него
авторски материал, стр. 37
Насоки за безопасност при организиране на производствената дейност
авторски материал, стр. 45
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2013 г.
авторски материал, стр. 55
Промените в социалното осигуряване през 2013 година
авторски материал, стр. 59
Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
авторски материал, стр. 67
Новите финансови отговорности в задължителното здравно осигуряване, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година
авторски материал, стр. 78