ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 12
Специфични правила за извършване на надомна работа
авторски материал, стр. 5
Изготвяне на график за отпуските през 2013 година и извършване на промени в него
авторски материал, стр. 15
Отпуск при двама работодатели
авторски материал, стр. 23
Двама работодатели - Две обезщетения за оставане без работа
авторски материал, стр. 24
Уволнението на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 25
Съвместяване на две длъжности, определени за заемане по служебно правоотношение
авторски материал, стр. 29
Официални празници през 2013 година и заплащане за работа през почивните дни
авторски материал, стр. 31
Допустими удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника
авторски материал, стр. 35
Определен е коефициентът на трудов травматизъм за прилагане през 2013 година
авторски материал, стр. 40
Нова Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 44
Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
авторски материал, стр. 47
Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
авторски материал, стр. 47
Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
авторски материал, стр. 55
Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
авторски материал, стр. 55
За пенсия догодина - 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете
авторски материал, стр. 58
За пенсия догодина - 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете
авторски материал, стр. 58
Ред за получаване на целева помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2012-2013 г.
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 1/2012
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 2/2012
административна практика, стр. 63