ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 12
Купувач на принудително продадени вещи на длъжник е защитен от закона
авторски материал, стр. 5
Решение № 58 от 14.03.2012 г. на ВКС, Г.К., II г.о.
съдебна практика, стр. 8
По някои въпроси на държавната и общинската собственост - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд – 2
авторски материал, стр. 13
Приносът като условие за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност
авторски материал, стр. 20
Решение № 73 от 17.04.2012 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 33
Вписване на съдебни решения - Практически хипотези
авторски материал, стр. 37
Новото в процедурите по изработване и одобряване на общи устройствени планове
авторски материал, стр. 45
Авторските права във Фейсбук
авторски материал, стр. 51
Практика на Съда на Европейския съюз във връзка с обхвата на изключителното право върху търговска марка и неговото ограничаване
авторски материал, стр. 63