ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 12
Какви отпуски за обучение са предвидени в Кодекса на труда?
авторски материал, стр. 5
При изчисляване на обезщетението за неползван платен годишен отпуск не се прилага коригиращ коефициент
авторски материал, стр. 9
Писмо № 8008-184 от 17.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 67-66 от 06.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94-3675 от 13.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-3972 от 13.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове
авторски материал, стр. 18
С какви нормативни промени свързваме доходите от труд през 2012 г. и какво да очакваме през 2013 г.
авторски материал, стр. 24
Докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, но не се осигуряват за общо заболяване и майчинство
авторски материал, стр. 32
Какъв ще бъде коефициентът на трудов травматизъм през 2013 година
авторски материал, стр. 32
Процедура по издаване на нова трудова книжка
административна практика, стр. 37
Сътрудничество на пазара на труда между дирекциите “Бюро по труда” и предприятията, които осигуряват временна работа
авторски материал, стр. 44
Нова процедура на Агенцията за социално подпомагане по ОП “Развитие на човешките ресурси” “Живот в общността”
авторски материал, стр. 55
Кои лица, работещи само по граждански договор, подлежат на осигуряване
авторски материал, стр. 59
Всички работещи по трудово правоотношение подлежат на социално осигуряване, включително и работещите по трудов договор пенсионери
авторски материал, стр. 60
Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. е 540 лв.
авторски материал, стр. 63