ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 11
Придобиване на естествени плодове
авторски материал, стр. 5
Решение № 127 от 15.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решение № 420 от 11.01.2012 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 21
По някои въпроси на държавната и общинската собственост - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд - 1
авторски материал, стр. 27
Нови промени в Закона за горите
авторски материал, стр. 30
Промените в Закона за горите
авторски материал, стр. 35
Относно предпоставките за възникване на правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
авторски материал, стр. 43
Правото на децата на запазена част от наследството е безусловно
авторски материал, стр. 51
Последващ съпруг
авторски материал, стр. 54
Води ли неприемането на наследството до загуба на качеството наследник на поканеното да приеме лице
авторски материал, стр. 56
Възстановяването на чл. 81, ал. 4 ЗУТ – отчуждаване за сметка на трети лица
авторски материал, стр. 63
Договори между авторите на музикални произведения и техните издатели
авторски материал, стр. 71
Преобразуване на марка на ЕС в национална марка – нови възможности за българския бизнес
авторски материал, стр. 76