ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 11
Как се заплаща извънреден труд по време на краткосрочно командироване в чужбина на служители за изпълнение на определени задачи?
авторски материал, стр. 5
Какъв неплатен отпуск се полага за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда, когато един от двамата родители работи по трудово правоотношение в чужбина?
авторски материал, стр. 8
Писмо № 2625 от 27. 08. 2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-1755 от 03.09.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-1605 от 10.09.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № от 94-2300 от 03.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 62-68 от 08.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-3398 от 17.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94-2981 от 17.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Посредничество за уреждане на колективни трудови спорове
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 1/2012
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 2/2012
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 3/2012
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 5/2012
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 4/2012
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 8/2012
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 7/2012
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 6/2012
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 9/2012
административна практика, стр. 42
Прогнозиране на потребностите и обучение на работната сила - австрийският опит и приложението му в България
авторски материал, стр. 48
Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в наредбите, свързани с прилагането на новата разпоредба на чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 55
Нови промени в осигурителното законодателство - Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с уреждане на осигурителния статус на младшите магистрати
авторски материал, стр. 62
Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
авторски материал, стр. 64
2013 - Европейска година на гражданите
авторски материал, стр. 80