ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 10
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 1/2012
авторски материал, стр. 5
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 2/2012
авторски материал, стр. 6
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 4/2012
авторски материал, стр. 7
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 3/2012
авторски материал, стр. 7
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 5/2012
авторски материал, стр. 8
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 6/2012
авторски материал, стр. 9
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 7/2012
авторски материал, стр. 9
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 8/2012
авторски материал, стр. 10
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 10/2012
авторски материал, стр. 11
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 9/2012
авторски материал, стр. 11
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 11/2012
авторски материал, стр. 12
За трудовия договор със срок за изпитване - Въпроси и отговори – 12/2012
авторски материал, стр. 13
При преобразуване на предприятието съществуващите трудови правоотношения се запазват
авторски материал, стр. 15
Корекция на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 18
Работещите по трудови правоотношения в държавната администрация все повече се доближават до статута на държавния служител
авторски материал, стр. 22
С какви документи се кандидатства за държавен служител
авторски материал, стр. 27
За значението на организационния климат
авторски материал, стр. 30
За някои практически проблеми, свързани с премиалните възнаграждения
авторски материал, стр. 38
Налагане на запор върху заплата и поредност на удръжките
административна практика, стр. 46
Относно периодичността на измерванията на факторите на работната среда и на елементите на безопасност
авторски материал, стр. 49
Агенцията по заетостта набира нови проектни предложения по схемата "Безопасен труд"
авторски материал, стр. 56
Промени в Наредба № Н-8 във връзка с осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, точки 1 и 4 КСО
авторски материал, стр. 68
Промени в Наредба № Н-8 във връзка с осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, точки 1 и 4 КСО
авторски материал, стр. 68
Относно индексацията на пенсиите от 1 април 2013 г.
авторски материал, стр. 75
Относно индексацията на пенсиите от 1 април 2013 г.
авторски материал, стр. 75
Какви удръжки могат да се правят от пенсията
авторски материал, стр. 81
Какви удръжки могат да се правят от пенсията
авторски материал, стр. 81
Възможности за изясняване и коригиране на здравноосигурителния статус
административна практика, стр. 89