ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 10
Сключване на срочен трудов договор по изключение
авторски материал, стр. 5
Писмо №: 94-1605 от 10.08.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 92-339 от 10.08.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ПП-28 от 17.08.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 231 от 27.08.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-1605 от 10.09.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-1867 от 10.09.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 29-18 от 15.09.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Линията на бедност за България за 2013 г.
авторски материал, стр. 17
След дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерският съвет прие Постановление за минималната работна заплата през 2013 г.
авторски материал, стр. 18
Националният институт за помирение и арбитраж ще изгради модерна информационна система за управление на база данни за колективни трудови спорове с помощта на Международната организация на труда
авторски материал, стр. 21
Кампания "Психосоциални рискове при работа 2012"
административна практика, стр. 30
Агенцията по заетостта набира нови проектни предложения по схемата “Безопасен труд”
авторски материал, стр. 42
Как да избегнем най-често допусканите грешки при разработване на проектни предложения по процедурата “Безопасен труд”
авторски материал, стр. 54
Схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” в подкрепа на работодателите, които наемат безработни младежи до 29-годишна възраст
административна практика, стр. 61
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 1
административна практика, стр. 67
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 2
административна практика, стр. 67
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 3
административна практика, стр. 68
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 4
административна практика, стр. 68
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 5
административна практика, стр. 69
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 6
административна практика, стр. 69
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 7
административна практика, стр. 69
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 8
административна практика, стр. 70
Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 9
административна практика, стр. 70
Още 600 деца в беда ще кажат: “И аз имам семейство”
авторски материал, стр. 72
Решение № 10 на конституционния съд не променя условията за пенсиониране
авторски материал, стр. 76
Отпускът за гледане на дете до 2 години се прекратява от деня, в който детето започне реално да посещава детска ясла
авторски материал, стр. 83
Процедура по “вземане на акт” от Конвенция или Препоръка на Международната организация на труда, съгласно член 19, ал. 5, буква “б” и ал. 6, буква “б” от Устава на МОТ
авторски материал, стр. 90