ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 09
Изисквания към работодателя при предоставянето на лични данни за работниците в чужбина
авторски материал, стр. 5
Може да назначите заместник на заместника
авторски материал, стр. 11
Осем месеца стаж Ви дават право на платен отпуск
авторски материал, стр. 12
Самотен родител ползва 12 месеца неплатен отпуск за дете до 8 години
авторски материал, стр. 13
Уволненият работник или служител не дължи обезщетение за ползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 14
Уволнение на служители от ръководството на предприятието поради сключване на нов договор за управление
авторски материал, стр. 16
Прекратяване на трудовия договор и възможни действия за защита срещу незаконно уволнение
авторски материал, стр. 24
Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал, стр. 29
Още за оценяването на държавните служители – Провеждане на междинна и заключителна среща
авторски материал, стр. 32
За мотивацията и мотивационните фактори
авторски материал, стр. 38
По какви правила плащат вече в администрацията
авторски материал, стр. 49
При напускане заплатите се изплащат веднага
авторски материал, стр. 53
Полагат се по 20 лева на ден за времето на командировката
авторски материал, стр. 54
Избор и роля на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 55
Прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Необходими документи
авторски материал, стр. 65
Прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Необходими документи
авторски материал, стр. 65
Отпускане на пенсия и определяне на нейния размер - Въпроси и отговори – 1/2012
административна практика, стр. 70
Отпускане на пенсия и определяне на нейния размер - Въпроси и отговори – 2/2012
административна практика, стр. 72
Отпускане на пенсия и определяне на нейния размер - Въпроси и отговори – 3/2012
административна практика, стр. 73
Време е за профилактични прегледи
авторски материал, стр. 76
Време е за профилактични прегледи
авторски материал, стр. 76