ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 09
По някои въпроси за правото на строеж
авторски материал, стр. 5
Решение № 350 от 14.06.2012 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 13
Отписване на имотите от актовите книги за държавна собственост
авторски материал, стр. 19
Някои специфични въпроси при договора за замяна
авторски материал, стр. 23
Искът по чл. 21, ал. 4 СК за липсата на съвместен принос
авторски материал, стр. 32
Решение № 208 от 7.05.2012 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 44
Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване
авторски материал, стр. 48
Срокът за оспорване на мълчаливи откази за издаване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 64
Разстояния между сгради и регулационни граници
авторски материал, стр. 70
Авторско право върху графично оформление на печатно периодично издание
авторски материал, стр. 72
Проблемът с паралелния внос на оригинални стоки се задълбочава
авторски материал, стр. 80