ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 09
Преизчисляване на нормата за продължителност на работното време при сумирано отчитане
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-249 от 15.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94-1893 от 02.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 67-44 от 03.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26-4 от 03.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-1757 от 03.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 92-493 от 03.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26-465 от 01.08.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-2545 от 09.08.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Браншов колективен трудов договор в целулозно-хартиената промишленост
авторски материал, стр. 20
Минимален осигурителен доход по икономически дейности и групи професии за периода 2003 - 2012 г. - Основни параметри за 2013 г.
авторски материал, стр. 25
Производство на пластмасови и каучукови изделия - Основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 30
Работни места без тютюнев дим
авторски материал, стр. 42
Новата схема "Подкрепа за заетост" по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" осигурява стимули за работодателите да наемат безработни лица от уязвими групи
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 1/2012
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 2/2012
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 3/2012
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 4/2012
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 7/2012
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 5/2012
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 6/2012
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 8/2012
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 10/2012
административна практика, стр. 62
Нова операция по ОП "Развитие на човешките ресурси" "Без граници" ще допринесе за максимално усвояване на средста от европейския социален фонд
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 9/2012
административна практика, стр. 62
Фонд Социална закрила към министерство на труда и социалната политика
авторски материал, стр. 65
Нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенцията за социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси" "Да не изоставяме нито едно дете" - Разкриване на социални услуги в общността
авторски материал, стр. 70
Актуални промени в Кадекса за социално осигуряване - Осигурителни права на съпрузите на самоосигуряващи се лица
авторски материал, стр. 75
Писма от практиката на МТСП – 8/2012
административна практика, стр. 79
Писма от практиката на МТСП – 9/2012
административна практика, стр. 80
Писма от практиката на МТСП – 10/2012
административна практика, стр. 81
Писма от практиката на МТСП – 12/2012
административна практика, стр. 82
Писма от практиката на МТСП – 11/2012
административна практика, стр. 82
Писма от практиката на МТСП – 13/2012
административна практика, стр. 83
Писма от практиката на МТСП – 14/2012
административна практика, стр. 84
Писма от практиката на МТСП – 15/2012
административна практика, стр. 85