ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 09
Ликвидация на дълготрайни материални активи – Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал, стр. 5
Последващо оценяване на биологичните активи
авторски материал, стр. 10
За някои проблеми при данъчното третиране на командировъчните разходи в бизнеса
авторски материал, стр. 19
Как се третират за целите на ЗДДФЛ наградите от участия в телевизионни игри
авторски материал, стр. 22
Начисляване на ДДС при кражба на стоки, за които е ползван данъчен кредит
авторски материал, стр. 33
Документиране на доставките по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 1/2012
авторски материал, стр. 38
Документиране на доставките по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 2/2012
авторски материал, стр. 39
Документиране на доставките по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 3/2012
авторски материал, стр. 40
Документиране на доставките по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 4/2012
авторски материал, стр. 41
Особености на облагането с патентен данък
авторски материал, стр. 46
Погасяване по давност на публичните вземания
авторски материал, стр. 52
Промени в Кодекса за застраховането, свързани със здравното застраховане
авторски материал, стр. 59
Промени в изискванията към дейността на обменните бюра
авторски материал, стр. 68
Облагане с ДДС на туристическите услуги от 01.01.2012 г. - Коментар на новите нормативни изисквания и административна практика
авторски материал, стр. 88