ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 08
Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна техните решения
авторски материал, стр. 5
Решение № 221 от 22.02.2012 г. на ВКС , II т.о.
съдебна практика, стр. 14
Отговорността на лечебното заведение за лекарски грешки в съдебната практика
авторски материал, стр. 21
Лизинг и продажба на изплащане
авторски материал, стр. 34
Може ли длъжник да се разпорежда със запорирани вещи или вземане
авторски материал, стр. 39
Решение № 202 от 06.02.2012 г. на ВКС, Т. К., II т. о.
съдебна практика, стр. 42
Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 49
Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - компетентен съд, вторично и частично производство, "център на основните интереси на длъжника"
авторски материал, стр. 59
Нови моменти в съдържанието на декларацията по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 72
Границите между ефективното прилагане на правомощията на КЗК и ЕК и принципът на поверителност на съобщенията между адвокат и клиент
авторски материал, стр. 80