ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 07
За текстовете от Кодекса на труда, обявени за противоконституционни
авторски материал, стр. 5
Графикът за отпуските – Утвърждаване, допълване и извършване на промени
авторски материал, стр. 11
Правото на платен отпуск идва след най-малко 8 месеца трудов стаж
авторски материал, стр. 16
Значение на пола и здравословното състояние на работника или служителя за индивидуалното трудово правоотношение
авторски материал, стр. 18
Кога поделението на юридическо лице може да бъде работодател
авторски материал, стр. 27
Новият Класификатор на длъжностите в администрацията, в сила от 1 юли 2012 г.
авторски материал, стр. 30
Какво трябва да знаете при определянето на стратегията на предприятието за използването на човешките ресурси
авторски материал, стр. 37
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 1/2012
авторски материал, стр. 45
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 3/2012
авторски материал, стр. 46
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 2/2012
авторски материал, стр. 46
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 4/2012
авторски материал, стр. 47
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 6/2012
авторски материал, стр. 48
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 5/2012
авторски материал, стр. 48
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 7/2012
авторски материал, стр. 49
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 8/2012
авторски материал, стр. 49
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 9/2012
авторски материал, стр. 50
Изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на работника или служителя - Въпроси и отговори – 10/2012
авторски материал, стр. 51
Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
авторски материал, стр. 51
Нови е-услуги, предоставяни от НОИ, към осигурените лица и осигурителите
авторски материал, стр. 56
Нови е-услуги, предоставяни от НОИ, към осигурените лица и осигурителите
авторски материал, стр. 56
Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход - Въпроси и отговори – 1/2012
административна практика, стр. 62
Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход - Въпроси и отговори – 2/2012
административна практика, стр. 62
Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход - Въпроси и отговори – 3/2012
административна практика, стр. 62
Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход - Въпроси и отговори – 4/2012
административна практика, стр. 63
Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход - Въпроси и отговори – 5/2012
административна практика, стр. 63
Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход - Въпроси и отговори – 6/2012
административна практика, стр. 63
Установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход - Правила за установяване на стажа по съдебен ред
авторски материал, стр. 64
Установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход - Правила за установяване на стажа по съдебен ред
авторски материал, стр. 64
Как да възстановим здравноосигурителните си права
административна практика, стр. 72
Решение № 8 на Конституционния съд на Република България от 4 юли 2012 г. по конституционно дело № 16 от 2011 г.
съдебна практика, стр. 75