ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 07
Основания за отказ за издаване на препис от съдебно решение, с което се уважава иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
авторски материал, стр. 5
Как трябва да се ползват общите части в етажната собственост
авторски материал, стр. 13
Решение № 706 от 9.03.2011 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 26
Измененията на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и някои срокове при уедреното ползване на земеделските земи
авторски материал, стр. 31
Влязъл в сила мълчалив отказ в административните производства за промяна на кадастралната карта и регистри
авторски материал, стр. 35
Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 39
Предоставяне на жилището след развода
авторски материал, стр. 47
Родители не могат сами да се разпореждат с влог или имот на дете
авторски материал, стр. 49
Решение № 41 от 11.02.2011 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 51
Решение № 127 от 12.05.2011 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 56
Проблемът с идентификацията на прекия нарушител на авторски права в интернет пространството
авторски материал, стр. 64
Използване на заглавията на класовете от Ницската класификация за целите на регистрация на марки
авторски материал, стр. 75