ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 07
Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение и правните последици от това прекратяване
авторски материал, стр. 26
Писмо № 94СС-35 от 21.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 28
Писмо № 94КК-37 от 21.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 30
Писмо №: 26-335 от 06.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 30
Писмо № 11-33 от 12.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Акценти в нормативните промени, засягащи държавните служители
авторски материал, стр. 36
Законови изисквания за учредяване на синдикална организация и нейните задължения за предоставяне на информация за действителния брой на членовете й при започване на преговори за сключване на колективен трудов договор
авторски материал, стр. 43
Писмо № 26-110 от 14.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 45
Управление на безопасността и здравето при работа и участието на работниците и служителите в този процес
авторски материал, стр. 48
Писма от практиката на МТСП – 1/2012
административна практика, стр. 53
Писма от практиката на МТСП – 2/2012
административна практика, стр. 54
Писма от практиката на МТСП – 3/2012
административна практика, стр. 55
Писма от практиката на МТСП – 4/2012
административна практика, стр. 56
Писма от практиката на МТСП – 5/2012
административна практика, стр. 57
Писма от практиката на МТСП – 6/2012
административна практика, стр. 58
Писма от практиката на МТСП – 7/2012
административна практика, стр. 59
Промени в операциите, одобрени на 10-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 60
Държавната политика в областта на равнопоставеността на половете - национално и европейско законодателство, програми и проекти в подкрепа на заетостта на жените
авторски материал, стр. 64
Процедура за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност
административна практика, стр. 72
Социално и здравно осигуряване по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 78
Европейска година на активното остаряване и солидарността между поколенията - 2012 година
авторски материал, стр. 80