ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 06
Въпроси на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200-202 КТ в практиката на Върховния касационен съд през периода 2008-2011 г.
авторски материал, стр. 5
Има ли значение възрастта на работника или служителя за индивидуалното трудово правоотношение
авторски материал, стр. 19
Промяна в трудовия договор се прави само писмено
авторски материал, стр. 28
Сключване на срочен трудов договор за определено време
авторски материал, стр. 29
След майчинство работното време може да се промени
авторски материал, стр. 33
Стачката - Правна уредба и характеристики
авторски материал, стр. 35
Нови възможности за по-добро използване на човешките ресурси чрез прилагането на „гъвкави“ стратегии
авторски материал, стр. 41
Обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 50
Може да упълномощите близък да получи заплатата Ви
авторски материал, стр. 52
Работата с наряд – Като изискване за безопасност
авторски материал, стр. 53
Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
авторски материал, стр. 66
Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
авторски материал, стр. 66
Стажът по допълнителен договор се нанася в удостоверение
авторски материал, стр. 70
Стажът по допълнителен договор се нанася в удостоверение
авторски материал, стр. 70
Издаване и заверяване на осигурителни книжки
административна практика, стр. 72
Помощи за пострадалите от земетресението на 22 май 2012 г. в Софийска и Пернишка област
авторски материал, стр. 78
Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
авторски материал, стр. 79
Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
авторски материал, стр. 79
Промени в Закона за държавния служител, в сила от 1 юли 2012 г.
авторски материал, стр. 88