ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 06
За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката
авторски материал, стр. 5
Представяне на компонентите на другия всеобхватен доход според промените на МСС 1 Представяне на финансови отчети
авторски материал, стр. 9
За необходимостта от усъвършенстване на някои аспекти, свързани с данъчното регулиране на инвестиционните имоти по ЗКПО като амортизируеми активи
авторски материал, стр. 16
Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 23
Данъчен кредит - Доставки без право на приспадане на данъчен кредит
авторски материал, стр. 31
За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 1/2012
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 2/2012
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 3/2012
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 4/2012
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 5/2012
авторски материал, стр. 47
Спиране и прекратяване на ревизионното производство
авторски материал, стр. 49
ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с предявяване на преки искове към застрахователи по чл. 226 КЗ
авторски материал, стр. 54
Тълкувателно решение № 2/2010 от 06.06.2012 г. на ОСТК на ВКС
съдебна практика, стр. 56
Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
авторски материал, стр. 62