ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 05
Удръжки от възнаграждението на работник с наложена пробационна мярка поправителен труд
авторски материал, стр. 5
Писмо № 92-747 от 15.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо №: 94ББ-158 от 19.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо №: 94НН-205 от 20.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94АА-265 от 21.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 3302-1 от 23.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Национална концепция за социална икономика - Същност и предназначение
авторски материал, стр. 16
Стресът на работното място - Резултати от общоевропейско проучване
авторски материал, стр. 25
Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето
авторски материал, стр. 29
Национална инициатива “Работа за младите хора в България” - 2012 -2013 г.
авторски материал, стр. 31
Мерки за социална и професионална интеграция на жертви на трафика на хора
авторски материал, стр. 41
Съвременни възможности за обучение: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП
авторски материал, стр. 45
“Помощ в дома” - Процедура за подбор на проекти
авторски материал, стр. 47
“Съпричастност” - Процедура за подбор на проекти
авторски материал, стр. 52
Първи европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания 29 март - 1 април 2012 г.
авторски материал, стр. 56
Процедура за издаване и заверяване на осигурителни книжки
административна практика, стр. 61
Кога се внасят осигурителните вноски
административна практика, стр. 67
Условия за пенсиониране при първа и втора категория труд през 2012 г.
административна практика, стр. 68
Какво обезщетение ще взима майката, ако няма 12 месеца осигурителен стаж преди раждане
административна практика, стр. 69
Необходимият осигурителен стаж за обезщетение за бременност и раждане е 12 месеца, а базата за изчисляването му - 24 месеца
административна практика, стр. 70
Доходите от наем не са основание за осигуряване за пенсия
административна практика, стр. 70
Проблемът за ниското и несправедливо заплащане - във фокуса на борбата с бедността и социалната изолация във Великобритания
авторски материал, стр. 72