ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 05
Представяне на финансовите резултати на предприятието
авторски материал, стр. 5
Отчитане на биологичните активи през 2012 г.
авторски материал, стр. 12
Определяне и внасяне на данъка при източника
авторски материал, стр. 21
Относно правото на преотстъпен данък по чл. 189б ЗКПО за физическо лице, регистрирано като земеделски производител по чл. 29а ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 25
Данъчен кредит - Доставки с право на приспадане на данъчен кредит
авторски материал, стр. 38
Право на данъчен кредит - Въпроси и отговори – 1/2012
авторски материал, стр. 50
Право на данъчен кредит - Въпроси и отговори – 2/2012
авторски материал, стр. 52
Компетентни органи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 56
Условия за безмитен внос на лично употребявано имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на митническата територия на България
административна практика, стр. 61
Нови нормативни изисквания към задължителната застраховка на туроператорите
авторски материал, стр. 66
Законови възможности за преструктуриране на дългове
авторски материал, стр. 69