ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 04
Процедура и необходими документи за удостоверяване на съгласие за ползване на част от родителски отпуск
авторски материал, стр. 5
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 1/2012
авторски материал, стр. 8
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 2/2012
авторски материал, стр. 9
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 3/2012
авторски материал, стр. 10
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 4/2012
авторски материал, стр. 11
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 5/2012
авторски материал, стр. 12
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 6/2012
авторски материал, стр. 13
Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа - Въпроси и отговори по прилагането на глава пета, раздел VIIIв от Кодекса на труда - 7/2012
авторски материал, стр. 14
Право на неплатен отпуск за родител, който сам се грижи за отглеждане на детето
авторски материал, стр. 15
Писмо № 94ММ-429 от 01.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26-606 от 05.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94СС-425/05.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Акценти в Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2012 година
авторски материал, стр. 24
Да работим заедно за превенция на риска: Нова двегодишна кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 34
Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 41
Квалификационни услуги и обучения за заети лица - Схема в отговор на нуждите от квалифицирана работна ръка
авторски материал, стр. 44
Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики - Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 57
Важни промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 66
Системата за осигуряване на връзка между образованието и обучението и потребностите на пазара на труда в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
авторски материал, стр. 78