ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2012"
Указание № 91-01-165 от 8.07.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 508
Указание № 91-01-165 от 8.07.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 508
Указание № 91-01-190 от 9.08.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 511
Указание № 91-01-190 от 9.08.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 511
Указание № 91-01-194 от 9.08.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 513
Указание № 91-01-194 от 9.08.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 513
Указание № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 517
Указание № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 517
Указание № 20-00-186 от 19.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 521
Указание № 20-00-186 от 19.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 521
Указание № 20-00-210 от 11.08.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 523
Указание № 20-00-210 от 11.08.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 523
Указание № 20-00-217 от 12.08.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 525
Указание № 20-00-217 от 12.08.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 525
Указание № 20-00-328 от 22.12.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 530
Указание № 20-00-328 от 22.12.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 530
Указание № 20-00-329 от 22.12.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 536
Указание № 20-00-329 от 22.12.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 536
Указание № 20-00-16 от 21.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 537
Указание № 20-00-16 от 21.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 537
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Въведение – 2012 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Въведение – 2012 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и профе
авторски материал, стр. 544
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и профе
авторски материал, стр. 544
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Задължително осигуряване за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест – 2012 г.
авторски материал, стр. 560
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Задължително осигуряване за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест – 2012 г.
авторски материал, стр. 560
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2012 г.
авторски материал, стр. 562
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2012 г.
авторски материал, стр. 562
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Промени в здравното осигуряване през 2012 година – 2012 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Промени в здравното осигуряване през 2012 година – 2012 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Промени в наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигури
авторски материал, стр. 573
Коментар по размерите и разпределението на осигурителните вноски през 2012 г. - Осигурени лица и осигурителен доход – Промени в наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигури
авторски материал, стр. 573
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2012 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2012 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2012 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2012 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 640
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 640
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за пенсиониране - 2012 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за пенсиониране - 2012 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсията - Изменение и осъвременяване на пенсиите - 2012 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсията - Изменение и осъвременяване на пенсиите - 2012 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурител стаж и осигурителен доход при пенсиониране - Правила за установяване на стажа по съдебен ред - 2012 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурител стаж и осигурителен доход при пенсиониране - Правила за установяване на стажа по съдебен ред - 2012 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 687
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 687
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна -
авторски материал, стр. 688
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна -
авторски материал, стр. 688
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в регламент (ЕО) № 883/
авторски материал, стр. 689
Коментар по прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори през 2012 г. - Прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в регламент (ЕО) № 883/
авторски материал, стр. 689
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 748
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Въведение - 2012 г.
авторски материал, стр. 748
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2011 г. - 2012 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2011 г. - 2012 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2012 г.
авторски материал, стр. 754
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2012 г.
авторски материал, стр. 754
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2012 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2012 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка - 2012 г.
авторски материал, стр. 776
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка - 2012 г.
авторски материал, стр. 776
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване - 2012 г.
авторски материал, стр. 778
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване - 2012 г.
авторски материал, стр. 778