ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 03
Мястото на работа като елемент от съдържанието на трудовия договор
авторски материал, стр. 5
Изпитателен срок за втори път - Само за нова длъжност
авторски материал, стр. 13
Непълен работен ден по заповед - До три месеца годишно
авторски материал, стр. 15
Промени в трудовото законодателство, свързани с ползването на родителския отпуск
авторски материал, стр. 16
Удръжки от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя
авторски материал, стр. 27
Уволнение на работника или служителя при закриване на част от предприятието
авторски материал, стр. 32
Задължени лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
авторски материал, стр. 36
Деклариране на доходи и имоти от работещите в държавната администрация
авторски материал, стр. 49
С подходящи промени в организационната култура можете да постигнете едновременно и мотивация, и контрол
авторски материал, стр. 53
Уговорено обезщетение при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя и със съгласие на работника
авторски материал, стр. 56
Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на надомна или дистанционна работа
авторски материал, стр. 58
Задължения на работодателя за информиране на поделенията на Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 66
Доходи, върху които се правят осигурителни вноски през 2012 г., и изисквания за осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал, стр. 68
Доходи, върху които се правят осигурителни вноски през 2012 г., и изисквания за осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал, стр. 68
Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.
авторски материал, стр. 75
Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.
авторски материал, стр. 75
Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2012 г.
административна практика, стр. 87
Облекчени правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта през 2012 г.
авторски материал, стр. 90
Облекчени правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта през 2012 г.
авторски материал, стр. 90