ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 03
Особености на независимия одит на финансовите отчети
авторски материал, стр. 5
За “пътя” на Международните счетоводни стандарти до одобряването им от Европейската комисия
авторски материал, стр. 23
Как следва да се третират за целите на ЗКПО начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала
авторски материал, стр. 31
Как законно да намалим данъците си - 1/2012
административна практика, стр. 36
Как законно да намалим данъците си - 2/2012
административна практика, стр. 37
Как законно да намалим данъците си - 3/2012
административна практика, стр. 38
Как законно да намалим данъците си - 5/2012
административна практика, стр. 39
Как законно да намалим данъците си - 4/2012
административна практика, стр. 39
Как законно да намалим данъците си - 6/2012
административна практика, стр. 41
Основни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 41
Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2012 година
авторски материал, стр. 50
Промени в контрола, осъществяван от митническите органи, по повод пренасянето на парични средства и благородни метали през границата на България
авторски материал, стр. 55
Задължителна застраховка “Професионална отговорност на лекари и медицински персонал”
авторски материал, стр. 62