ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2012 г., кн. 02
Промените в Кодекса на труда относно предприятията, които осигуряват временна работа
авторски материал, стр. 5
Писмо № 92-800 от 27.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94-ПП-257 от 28.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94КК-248 от 28.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94 ВВ-368 от 29.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 26-646 от 29.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Преустановяване обвързаността на плащанията, свързани с минималната работна заплата в някои нормативни актове
авторски материал, стр. 26
Определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 40
Оценка на въздействието на въвеждането на регулаторен режим при регистрацията на предприятия, които осигуряват временна работа
авторски материал, стр. 51
Кредитни продукти за финансиране на микро и малки фирми
авторски материал, стр. 70
Ред за движението на болничните листове до предаването им в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт и изплащането им
административна практика, стр. 82
Нови е-услуги на сайта на НОИ - Още четири варианта за достъп до осигурителна информация пуска Националният осигурителен институт
административна практика, стр. 85
За повече и по-добри работни места, с грижа за младите хора, за икономически растеж
авторски материал, стр. 87