ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2012 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Промени в ЗКПО, извършени със закона за изменение и допълнение на зддфл – 2012 г.
авторски материал, стр. 110
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 2/2012
авторски материал, стр. 113
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 1/2012
авторски материал, стр. 113
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 3/2012
авторски материал, стр. 114
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 4/2012
авторски материал, стр. 115
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 6/2012
авторски материал, стр. 116
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 5/2012
авторски материал, стр. 116
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 7/2012
авторски материал, стр. 117
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 8/2012
авторски материал, стр. 118
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 9/2012
авторски материал, стр. 119
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 10/2012
авторски материал, стр. 120
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 11/2012
авторски материал, стр. 121
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 12/2012
авторски материал, стр. 124
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 13/2012
авторски материал, стр. 125
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 14/2012
авторски материал, стр. 127
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 15/2012
авторски материал, стр. 129
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 16/2012
авторски материал, стр. 130
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с корпоративния данък – 17/2012
авторски материал, стр. 131
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 6/2012
авторски материал, стр. 132
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 3/2012
авторски материал, стр. 132
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 2/2012
авторски материал, стр. 132
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 1/2012
авторски материал, стр. 132
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 4/2012
авторски материал, стр. 133
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 5/2012
авторски материал, стр. 134
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 8/2012
авторски материал, стр. 137
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 7/2012
авторски материал, стр. 137
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 10/2012
авторски материал, стр. 139
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 9/2012
авторски материал, стр. 139
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с авансовите вноски за корпоративен данък през 2012 г. – 11/2012
авторски материал, стр. 140
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка, удържан при източника – 1/2012
авторски материал, стр. 141
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка, удържан при източника – 3/2012
авторски материал, стр. 144
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка, удържан при източника – 2/2012
авторски материал, стр. 144
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка, удържан при източника – 4/2012
авторски материал, стр. 146
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка върху разходите – 1/2012
авторски материал, стр. 147
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка върху разходите – 2/2012
авторски материал, стр. 148
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка върху разходите – 4/2012
авторски материал, стр. 151
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка върху разходите – 3/2012
авторски материал, стр. 151
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с данъка върху разходите – 5/2012
авторски материал, стр. 155
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с алтернативните данъци - Алтернативно облагане на хазартната дейност – 1/
авторски материал, стр. 156
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с алтернативните данъци - Облагане с „тонажен“ данък – 1/2012
авторски материал, стр. 157
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с алтернативните данъци - Облагане с данък върху приходите на бюджетните п
авторски материал, стр. 159
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г. - Въпроси от данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО - Въпроси във връзка с алтернативните данъци - Облагане с данък върху приходите на бюджетните п
авторски материал, стр. 160
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Прецизиране и попълване на празноти при разпоредбите, свързани с документиране на доходи, получени от физически лица, и въвеждане на нови санкции за н
авторски материал, стр. 224
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Промени в разпоредбите, свързани с освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация на лицата, които през годината са придобили с
авторски материал, стр. 242
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Промени в реда на облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост, с форма на управление общо събрание на собствениците, когат
авторски материал, стр. 243
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки пълен лев - 2012
авторски материал, стр. 244
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Прецизиране на разпоредбите, свързани с правото на ползване на отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък, при по-ранно подаване на годишната данъ
авторски материал, стр. 245
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Допълване на санкцията за неспазване на задължението за удържане и внасяне на данък от платец на доход - 2012 г.
авторски материал, стр. 246
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Допълване на обхвата на доходите от трудови правоотношения, регламентирани в точка 26 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ - 2012 г.
авторски материал, стр. 247
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Прецизиране на разпоредбата относно правото на ползване на облекчението за лице с увреждане след придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 о
авторски материал, стр. 250
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Третиране на субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите д
авторски материал, стр. 250
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г. - Редакционни поправки - 2012 г.
авторски материал, стр. 251
Писмо № 96-00-325 от 13.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 255
Писмо № 3_2680 от 15.09.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 259
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Изменения и допълнения, свързани с данъчната основа на доставките - 2012 г.
авторски материал, стр. 368
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Нови моменти, отнасящи се до облагането на туристическите услуги - 2012 г.
авторски материал, стр. 374
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Изменения и допълнения, засягащи доставките на стоки втора употреба от лица - дилъри - 2012 г.
авторски материал, стр. 380
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Промяна, засягаща правото на строеж - 2102 г.
авторски материал, стр. 385
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Сроковете по чл. 92, ал. 8 ЗДДС са уеднаквени на шест месеца - 2012 г.
авторски материал, стр. 388
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Промяна, свързана с определяне на данъчните задължения на лице, в случаите когато то е било длъжно, но не се е регистрирало в срок - 2012 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Изменения и допълнения, отнасящи се до дерегистрацията - 2012 г.
авторски материал, стр. 390
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Други промени - 2012 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. - Преходно правило - 2012 г.
авторски материал, стр. 392
Писмо № 07-00-226 от 12.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 394
Писмо № 96-00-319 от 18.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 396
Писмо № 96-00-326 от 19.07.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 397
Писмо № 20-21-36 от 07.08.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 398
Писмо № 96-00-371 от 11.08.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 400
Писмо № 3_2577 от 03.09.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 402
Писмо № 20-00-53 от 21.10.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 404
Писмо № 04-19-570 от 16.11.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 408
Писмо № 15-00-26 от 16.11.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 413
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Промени в акцизните ставки – 2012 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Възникване на задължение за заплащане на акциз – 2012 г.
авторски материал, стр. 508
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Включване на нови стоки под режим отложено плащане на акциз – 2012 г.
авторски материал, стр. 508
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Освобождаване и възстановяване на акциз – 2012 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители – 2012 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Движение на акцизни стоки – 2012 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Обезпечение при движение на акцизни стоки – 2012 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Ред за подаване на документи по електронен път – 2012 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Търговия с тютюневи изделия – 2012 г.
авторски материал, стр. 513
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Нови определения – 2012 г.
авторски материал, стр. 513
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Административнонаказателни разпоредби – 2012 г.
авторски материал, стр. 514
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2011 г. - Други разпоредби – 2012 г.
авторски материал, стр. 515
Коментар по прилагането на Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 577
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Нови моменти в регламента на взаимната помощ между държавите – членки на ес при събиране на публични вземания – 2012 г.
авторски материал, стр. 596
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Изменения по същество на процедурите, в сила от 01.01.2012 г. – 2012 г.
авторски материал, стр. 601
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Други промени в допк, извършени през 2011 г. – 2012 г.
авторски материал, стр. 602