ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 01
Сключване на трудов договор за надомна или дистанционна работа
авторски материал, стр. 5
Откога се работи за новия работодател
авторски материал, стр. 9
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 1/2012
авторски материал, стр. 10
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 2/2012
авторски материал, стр. 11
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 3/2012
авторски материал, стр. 12
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 4/2012
авторски материал, стр. 12
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 5/2012
авторски материал, стр. 13
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 6/2012
авторски материал, стр. 14
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 8/2012
авторски материал, стр. 15
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 7/2012
авторски материал, стр. 15
За платения годишен отпуск и редът за неговото ползване през 2012 г. - Въпроси и отговори - 9/2012
авторски материал, стр. 16
Неделя не е официален празник
авторски материал, стр. 18
Прекратяване на трудовия договор и право на обезщетения по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 19
Практически проблеми, свързани с възстановяването на работа при незаконно уволнение и прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 2 КТ
авторски материал, стр. 22
Кое уволнение е най-изгодно
авторски материал, стр. 29
От 15 март 2012 година влиза в сила нова наредба за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 32
Компютърът като посредник за работа, или как да кандидатстваме за свободна позиция он-лайн
авторски материал, стр. 37
За новия размер на минималната работна заплата през 2012 година и очакваните ефекти от неговото въвеждане
авторски материал, стр. 39
При недопускане на работа се дължи обезщетение
авторски материал, стр. 40
Националният план за действие по заетостта през 2012 г.
авторски материал, стр. 46
Основни положения и промени в социалното осигуряване през 2012 г.
авторски материал, стр. 53
Основни положения и промени в социалното осигуряване през 2012 г.
авторски материал, стр. 53
Нови моменти в условията за пенсиониране от началото на 2012 г.
авторски материал, стр. 59
Нови моменти в условията за пенсиониране от началото на 2012 г.
авторски материал, стр. 59
Как да получим свой персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
административна практика, стр. 66
Промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с внасянето на здравноосигурителните вноски, в сила от 1 януари 2012 г.
авторски материал, стр. 69
Промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с внасянето на здравноосигурителните вноски, в сила от 1 януари 2012 г.
авторски материал, стр. 69
Допълнения в Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта относно временната работа
авторски материал, стр. 88