ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 01
Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК
авторски материал, стр. 5
Какво могат да предприемат обитателите на етажна собственост срещу съседски тормоз
авторски материал, стр. 14
Сметките за парно, вода и ток са скрит риск при покупка на имот
авторски материал, стр. 21
Ползване на обща вещ
авторски материал, стр. 23
Решение № 262 от 29.11.2011 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 24
Замяната на недвижим имот - Частна държавна собственост, с имот на физически или юридически лица като способ за прекратяване на съсобственост
авторски материал, стр. 30
Запазва ли се учредената ипотека след извършено уедряване на земеделски земи
авторски материал, стр. 38
Фамилното име на съпрузите след развода
авторски материал, стр. 47
Решение № 296 от 29.11.2011 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 55
Бележки по законопроекта за изменение на ЗУТ относно паркоместата и гаражите
авторски материал, стр. 59
Отговорността на доставчиците на интернет-услуги пред носителите на авторски и сродни права
авторски материал, стр. 67
Правото върху търговска марка като обект на обезпечение
авторски материал, стр. 76