ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 12
Официални празници и разместване на почивни дни през 2012 година
авторски материал, стр. 5
Дискриминационни критерии при упражняване правото на труд(Според Конституцията, Кодекса на труда и Закона за защита от дискриминация)
авторски материал, стр. 8
Може да се работи другаде по време на неплатен отпуск
авторски материал, стр. 12
Стачниците не бива да пречат на работата
авторски материал, стр. 13
Регистрация в бюрото по труда и обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 15
Прекратяване на трудовия договор при липса на качества за ефективно изпълнение на работата
авторски материал, стр. 18
Последици от атестирането на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 25
Подаване на възражение от страна на държавен служител срещу общата оценка при годишното му атестиране
авторски материал, стр. 29
Държавен служител се става след конкурс
авторски материал, стр. 32
Нов модел за заплащане на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 38
Определени са дейностите, за които работодателите ще застраховат своите работници през 2012 година
авторски материал, стр. 42
Германия прие значителни облекчения за наемането на български работници
авторски материал, стр. 48
Права и задължения на работодателите във връзка с отпускане и изплащане на гарантирани вземания
авторски материал, стр. 50
Права и задължения на работодателите във връзка с отпускане и изплащане на гарантирани вземания
авторски материал, стр. 50
Веднъж придобито, правото на пенсия не се погасява по давност
административна практика, стр. 57
Пенсионерите по трудов договор се осигуряват
авторски материал, стр. 58
Пенсионерите по трудов договор се осигуряват
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 13/2011
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 12/2011
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2011
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 15/2011
административна практика, стр. 62