ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 12
Промените в Кодекса на труда относно дистанционната работа
авторски материал, стр. 5
Законно ли е основното трудово възнаграждение да бъде по-ниско от определения минимален размер на осигурителния доход
авторски материал, стр. 19
Коефициент на трудов травматизъм за 2012 г.
авторски материал, стр. 42
Осиновяването - Избор на подходящо семейство за детето, лишено от родителски грижи
административна практика, стр. 46
Модерни работни места - Предложения на Британското правителство за подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда
авторски материал, стр. 51
Какви удостоверения са необходими за работа в страна-членка на Европейския съюз по професия, нерегулирана на територията на Република България
авторски материал, стр. 58