ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 12
Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Относно прекратяването от съда на събирателното дружество и на членството в него
авторски материал, стр. 12
Решение № 150 от 4.11.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Правно положение на договорните фондове по новия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
авторски материал, стр. 24
Решение № 111 от 2.11.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 33
Решение № 149 от 4.11.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 35
Иск за прекратяване на дружеството по чл. 517, ал. 2-4 ГПК
авторски материал, стр. 38
Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност
авторски материал, стр. 44
Решение № 108 от 25.11.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 53
Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 1/2011
авторски материал, стр. 58
Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 2/2011
авторски материал, стр. 61
Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 3/2011
авторски материал, стр. 62
Въпроси, свързани с правото на възложителя да възобнови работата на комисията за провеждане на процедурата при допуснати от нея нарушения – 4/2011
авторски материал, стр. 63