ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 11
Допълнение на Кодекса на труда - Работата от разстояние
авторски материал, стр. 5
Отпуск за гледане на дете се дава и след майчинството
авторски материал, стр. 21
Време е за нов график за отпуските през 2012 година
авторски материал, стр. 22
Предварителна закрила при уволнение, предвидена в колективен трудов договор
авторски материал, стр. 27
Обжалване на предписанията на инспекторите по труда, дадени на основание чл. 131 ЗДСл на органа по назначаването
авторски материал, стр. 30
Държавен служител не може да е роднина по сватовство с началник
авторски материал, стр. 34
Заплата може да се увеличава със заповед
авторски материал, стр. 43
Промените на пазара на труда през 2011 година
авторски материал, стр. 45
Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата, работещи без трудово правоотношение
авторски материал, стр. 57
Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата, работещи без трудово правоотношение
авторски материал, стр. 57
Определяне на пенсиите за трудова дейност и преизчисляване на техния размер
авторски материал, стр. 64
Определяне на пенсиите за трудова дейност и преизчисляване на техния размер
авторски материал, стр. 64
Целеви помощи за социална интеграция
авторски материал, стр. 71
Наближава времето, когато можем да сменим личния си лекар
авторски материал, стр. 81
Наближава времето, когато можем да сменим личния си лекар
авторски материал, стр. 81
Статут, правомощия и задължения на кметовете на общини, райони и кметства, и на кметските наместници
авторски материал, стр. 88