ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 11
Програма “Старт на кариерата”
административна практика, стр. 23
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
административна практика, стр. 30
Национална програма “Помощ за пенсиониране” - Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране
административна практика, стр. 37
Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
административна практика, стр. 46
Проект “Това е моят шанс да намеря себе си”
административна практика, стр. 50
Национална програма “Мелпомена”
административна практика, стр. 54
Дейността на дирекциите “Бюро по труда” - В помощ на работодателите и на търсещите работа
административна практика, стр. 68
Посреднически услуги по наемане на работа
авторски материал, стр. 75
Трудовите борси - Пряк посредник за контакт на работодателите с търсещите работа лица
авторски материал, стр. 79
Европейски услуги за заетост EURES
авторски материал, стр. 83
Трудова заетост на граждани на трети страни на територията на България
авторски материал, стр. 89