ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 11
Дискусионни моменти относно договора за продажба на дружествен дял
авторски материал, стр. 5
За апорта на право на ползване в капитала на търговско дружество
авторски материал, стр. 12
Решение № 104 от 3.10.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 20
Решение № 119 от 20.10.2011 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 24
Законосъобразна ли е „таксата“ за предсрочно погасяване на жилищен кредит с плаваща лихва
авторски материал, стр. 28
Решение № 35 от 4.04.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 35
Решение № 129 от 14.10.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 38
Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник без прекратяване на дружеството
авторски материал, стр. 41
Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност - Проблеми и тенденции
авторски материал, стр. 47
Кратък преглед на промените в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 57
Хищническо ценообразуване
авторски материал, стр. 68
Задължителната застраховка на отговорността на туроператора
авторски материал, стр. 88