ТП Издания
Книга "Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа в предприятието"
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с електро - и мотокари
авторски материал, стр. 20
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за безопасност и здраве при работа с видеодисплей
авторски материал, стр. 23
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи
авторски материал, стр. 27
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при преместване на палетизирани товари
авторски материал, стр. 30
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с електротелфер
авторски материал, стр. 33
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
авторски материал, стр. 36
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за първа долекарска помощ при удар от електрически ток
авторски материал, стр. 38
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за основните изисквания за пожарна безопасност на сградите и помещенията
авторски материал, стр. 40
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Общи правила по противопожарна безопасност в складове
авторски материал, стр. 42
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за действие с уреди за пожарогасене
авторски материал, стр. 45
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за пренасяне, съхранение и експлоатация на бутилки със сгъстени, втечнени и разтворени газове
авторски материал, стр. 48
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при транспортиране, съхранение и експлоатация на кислород в бутилки
авторски материал, стр. 51
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с компресор
авторски материал, стр. 55
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за безопасна работа при пускане, експлоатация, поддържане и ремонт на компресорна инсталация
авторски материал, стр. 59
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с мостови кран и повдигателни съоръжения
авторски материал, стр. 63
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа със сапани
авторски материал, стр. 68
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 70
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за безопасно съхранение на химически вещества
авторски материал, стр. 76
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за безопасна работа в офис
авторски материал, стр. 78
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа с пневматичен пистолет за кламери
авторски материал, стр. 81
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила за безопасна работа с преносими ръчни електро инструменти
авторски материал, стр. 83
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на водогрейни котли с ниско налягане
авторски материал, стр. 87
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на фреонова хладилна инсталация
авторски материал, стр. 92
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Правила по безопасност и здраве при експлоатация на автомобилен транспорт
авторски материал, стр. 95
Инструкции по безопасност и здраве, приложими за всички икономически дейности - Инструкция за реда на отпускане, ползване и съхранение на лични предпазни средства
авторски материал, стр. 99
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при ремонт и почистване на машини и съоръжения
авторски материал, стр. 102
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при прахово боядисване
авторски материал, стр. 109
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с преса за студена обработка на метали
авторски материал, стр. 112
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с циркуляр и механична ножовка
авторски материал, стр. 115
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасност и хигиена на труда при работа със струг
авторски материал, стр. 118
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа със стругови полуавтомати и автомати
авторски материал, стр. 122
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с фрезова машина
авторски материал, стр. 123
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с бормашина и други пробивни машини с електрическо задвижване
авторски материал, стр. 127
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа със зъбофрезова и зъбодълбачна машина
авторски материал, стр. 130
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с електрозаваръчна машина и съоръжения
авторски материал, стр. 133
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с машина с абразивен инструмент
авторски материал, стр. 136
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с хидравлична преса
авторски материал, стр. 139
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини
авторски материал, стр. 142
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с шлайф машина
авторски материал, стр. 144
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с дълбачна машина (щосмашина)
авторски материал, стр. 147
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с надлъжно стъргателна машина (хобел)
авторски материал, стр. 150
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с гилотина
авторски материал, стр. 152
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с фрезхобел и фрезборверг
авторски материал, стр. 155
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с оксижен
авторски материал, стр. 158
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с обемно и нишково електроерозийни машини
авторски материал, стр. 161
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с патронни полуавтоматични стругове от гамата „СЕ“
авторски материал, стр. 164
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с високочестотни уредби
авторски материал, стр. 167
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с резбошлайфни машини
авторски материал, стр. 169
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр
авторски материал, стр. 173
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при обслужванена генераторна станция 60 Нz
авторски материал, стр. 177
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с протяжна машина
авторски материал, стр. 181
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа в галванично отделение
авторски материал, стр. 183
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при електро- и газозаваряване
авторски материал, стр. 185
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при експлоатация и поддържане на акумулаторни батерии
авторски материал, стр. 195
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с вал за цилиндрично огъване
авторски материал, стр. 199
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с електросъпротивителни пещи
авторски материал, стр. 201
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с електроиндукционен нагрев на заготовки
авторски материал, стр. 204
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с агрегатна машиназа обрязване и дълбоко изтеглени детайли (АМ 1626)
авторски материал, стр. 206
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с преси за горещо щамповане
авторски материал, стр. 208
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с промишлени пещи ползващи течно гориво
авторски материал, стр. 210
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с въздушни чукове
авторски материал, стр. 212
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с мелница за пластмаса
авторски материал, стр. 214
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа с шприцови автомати
авторски материал, стр. 216
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при приготвяне на леярска пръст и формоване на формите и сърцата
авторски материал, стр. 218
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при леене на метали
авторски материал, стр. 220
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа в обособено работно място за изпитване и проверка на електрически двигатели и трансформатори
авторски материал, стр. 223
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа при повдигане, пренасяне и стифиране на листов и прътов материал
авторски материал, стр. 226
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа на електромонтьор
авторски материал, стр. 229
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа на шлосер и шлосер-монтьор
авторски материал, стр. 232
Производство на метални изделия, машини и съоръжения - Инструкция за безопасна работа на шлосер монтажни дейности
авторски материал, стр. 235
Строителство - Общи правила за безопасна работа при направа и монтаж на кофраж, арматура и бетон
авторски материал, стр. 238
Строителство - Инструкция за безопасна работа при направа на пълзящ кофраж
авторски материал, стр. 242
Строителство - Инструкция за безопасна работа при направа на едроразмерен кофраж
авторски материал, стр. 245
Строителство - Инструкция за безопасна работа при направа на пакетно-повдигнати плочи
авторски материал, стр. 248
Строителство - Инструкция за безопасна работа със скрепер
авторски материал, стр. 252
Строителство - Инструкция за безопасна работа с бетонпомпа
авторски материал, стр. 254
Строителство - Инструкция за безопасна работа с багер
авторски материал, стр. 258
Строителство - Инструкция за безопасна работа с булдозер
авторски материал, стр. 260
Строителство - Инструкция за безопасна работа с машина за огъване на арматура
авторски материал, стр. 262
Строителство - Инструкция за безопасна работа с варобъркалка
авторски материал, стр. 264
Строителство - Инструкция за безопасна работа с машина за челна заварка
авторски материал, стр. 266
Строителство - Инструкция за безопасна работа с вибрационна маса
авторски материал, стр. 268
Строителство - Инструкция за безопасна работа с мачтов подемник
авторски материал, стр. 270
Строителство - Инструкция за безопасна работа със скеле, платформа и люлка
авторски материал, стр. 272
Строителство - Инструкция за безопасна работа при изработка на бетонови изделия с машина „prometal 400 la“
авторски материал, стр. 275
Строителство - Инструкция за безопасност при организация на работните места
авторски материал, стр. 277
Строителство - Общи изисквания за безопасна работа при извършване на строително-монтажни работи
авторски материал, стр. 279
Строителство - Инструкция за безопасност при земекопни работи
авторски материал, стр. 281
Строителство - Инструкция за безопасност при зидарски работи
авторски материал, стр. 284
Строителство - Инструкция за безопасна работа на общ работник по ремонт и строителство
авторски материал, стр. 287
Строителство - Инструкция за безопасна работа на бояджия
авторски материал, стр. 290
Строителство - Инструкция за безопасна работа на такелажник
авторски материал, стр. 292
Строителство - Инструкция за безопасна работа с ръчни лопати
авторски материал, стр. 294
Строителство - Инструкция за безопасна работа при покривни работи
авторски материал, стр. 296
Строителство - Инструкция за безопасна работа при извършване на ремонт на пътни настилки
авторски материал, стр. 298
Строителство - Инструкция за безопасна работа с асфалторазтилач
авторски материал, стр. 301
Производство на облекло - Инструкция за безопасна работа с шевна машина
авторски материал, стр. 305
Производство на облекло - Инструкция за безопасна работа с автомат за бродиране
авторски материал, стр. 307
Производство на облекло - Инструкция за безопасна работа с гатер за разкрояване
авторски материал, стр. 309
Производство на облекло - Инструкция за безопасна работа с банциг за разкрояване
авторски материал, стр. 311
Производство на облекло - Инструкция за безопасна работа с дискова ножица
авторски материал, стр. 313
Производство на облекло - Инструкция за безопасна работа с ютия за гладене, прикачена към пара генератор
авторски материал, стр. 315
Транспорт - Инструкция за безопасна работа на водач на моторно превозно средство
авторски материал, стр. 317
Транспорт - Инструкция за безопасна работа при ремонт на мпс
авторски материал, стр. 320
Транспорт - Инструкция за безопасна работа на водач на автокран
авторски материал, стр. 323
Транспорт - Инструкция за безопасна работа при монтаж, демонтаж и помпане на гуми
авторски материал, стр. 327
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с грейдер
авторски материал, стр. 330
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с булдозер
авторски материал, стр. 335
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с багер
авторски материал, стр. 337
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с валяк
авторски материал, стр. 341
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с акумулаторни батерии
авторски материал, стр. 344
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с етилизиран бензин
авторски материал, стр. 347
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с автомобилно гориво за дизелови двигатели
авторски материал, стр. 349
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с антифриз
авторски материал, стр. 351
Транспорт - Инструкция за безопасна работа под окачено превозно средство
авторски материал, стр. 352
Транспорт - Инструкция за безопасна работа при техническо обслужване и ремонт на МПС
авторски материал, стр. 354
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с водоструйка/пароструйка
авторски материал, стр. 357
Транспорт - Инструкция за безопасна работа с крик
авторски материал, стр. 359
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при обслужване на трактори
авторски материал, стр. 361
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с пропан-бутанови уредби
авторски материал, стр. 369
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа със секачни и фрезерни машини
авторски материал, стр. 374
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа със сеитбени машини и сенокосачки
авторски материал, стр. 376
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с почвообработващи машини и съоръжения
авторски материал, стр. 378
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с машини и съоръжения за употреба на пестициди
авторски материал, стр. 381
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при обслужване на мелиоративни машини
авторски материал, стр. 385
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа със самоходен комбайн
авторски материал, стр. 391
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при обслужване на самоходна селскостопанска машина
авторски материал, стр. 395
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при обслужване на сушилня
авторски материал, стр. 400
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работапри отглеждане и обслужване на животни
авторски материал, стр. 406
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа при механизирано отглеждане на животни
авторски материал, стр. 409
Селско стопанство - Инструкция за безопасна работа с химикали в селското стопанство
авторски материал, стр. 412
Селско стопанство - Правила за противопожарна безопасност по времена прибиране на селскостопанска продукция
авторски материал, стр. 415
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при лесокултурни дейности
авторски материал, стр. 422
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при сеч с моторни триони
авторски материал, стр. 424
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при товарене и транспортиране на дървен материал
авторски материал, стр. 427
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа с колесни трактори
авторски материал, стр. 429
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при товарене с тракторни и автомобилни кранове и с челюстни товарачи
авторски материал, стр. 430
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при кастрене на клони
авторски материал, стр. 433
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа с моторна коса
авторски материал, стр. 435
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при бране, пренасяне и преработка на горски плодове и шишарки
авторски материал, стр. 437
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при разкрояване на стъбла
авторски материал, стр. 439
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при машинно нацепване на обли дървени материали
авторски материал, стр. 440
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при механизирано изкореняване на пънове и терасиране
авторски материал, стр. 441
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при спускане на дървен материал
авторски материал, стр. 443
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа с въжена линия
авторски материал, стр. 444
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа с верижни трактори
авторски материал, стр. 448
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на товарни автомобили
авторски материал, стр. 449
Горско стопанство - Инструкция за безопасна работа при превозване на хора до обектите
авторски материал, стр. 450
Горско стопанство - Инструкция за предпазване от ухапвания от влечуги и насекоми
авторски материал, стр. 451
Горско стопанство - Инструкция за защита при поразяване от гръм
авторски материал, стр. 453
Производство на дървен материал и мебели - Общи правила за безопасна работа с дървообработващи машини
авторски материал, стр. 455
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с гатер
авторски материал, стр. 458
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с универсален банциг, блокбанциг
авторски материал, стр. 461
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с циркуляр
авторски материал, стр. 464
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с абрихт
авторски материал, стр. 466
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с фрезмашина
авторски материал, стр. 468
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с шлайфмашини
авторски материал, стр. 470
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с щрайхмус
авторски материал, стр. 473
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при ръчно шлифоване и полиране на плоскости
авторски материал, стр. 475
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа със струг за обработка на дърво
авторски материал, стр. 477
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с кантираща машина
авторски материал, стр. 480
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при заточване на ленти
авторски материал, стр. 482
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа със специални машини за дограма
авторски материал, стр. 483
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при производство на дървен амбалаж, опаковки и палети
авторски материал, стр. 489
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при производство на паркет
авторски материал, стр. 491
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа с универсална преса (Вайма)
авторски материал, стр. 493
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при повърхностна обработка на мебели
авторски материал, стр. 495
Производство на дървен материал и мебели - Инструкция за безопасна работа при производство на плочи от дървесни влакна
авторски материал, стр. 500
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа в заведения за хранене
авторски материал, стр. 505
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с топлинни съоръжения в кухня
авторски материал, стр. 510
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с пекарна за хляб и хлебни изделия
авторски материал, стр. 515
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с тестомесачна машина
авторски материал, стр. 518
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с хладилна камера
авторски материал, стр. 521
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа със скара за печене
авторски материал, стр. 523
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с микровълнова печка
авторски материал, стр. 524
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с машина за миене на съдове и прибори
авторски материал, стр. 525
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа на кухненски работник
авторски материал, стр. 527
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с колбасорезачка
авторски материал, стр. 530
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер
авторски материал, стр. 532
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с фритюрник
авторски материал, стр. 533
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с газов котлон
авторски материал, стр. 535
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с тенджера под налягане
авторски материал, стр. 537
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с кафемашина/кафеварка
авторски материал, стр. 539
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа на сервитьор и барман
авторски материал, стр. 541
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа на камериерка
авторски материал, стр. 543
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с каландър
авторски материал, стр. 545
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с центрофуга
авторски материал, стр. 546
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа с перална машина
авторски материал, стр. 548
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа със сушилня за пране
авторски материал, стр. 549
Ресторантьорство и хотелиерство - Инструкция за безопасна работа на електромонтьор по поддръжка
авторски материал, стр. 550
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа със сешоар
авторски материал, стр. 552
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа с машинка за подстригване
авторски материал, стр. 554
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа с маша за коса
авторски материал, стр. 557
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа с каска за сушене на коса
авторски материал, стр. 559
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа с боя за коса, препарат за трайно къдрене
авторски материал, стр. 561
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа с даарсонвал
авторски материал, стр. 566
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа при електроепилация
авторски материал, стр. 567
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа при йонофореза
авторски материал, стр. 569
Фризьорски и козметични услуги - Инструкция за безопасна работа при масаж
авторски материал, стр. 570
Добра практика - Инструкции за безопасна работа - Инструкция за безопасна работа със стационарно скеле
авторски материал, стр. 572
Добра практика - Инструкции за безопасна работа - Инструкция за безопасна работа при експлоатация на кислород в бутилки
авторски материал, стр. 574
Добра практика - Инструкции за безопасна работа - Инструкция за безопасна работа при изграждане на стоманобетонни конструкции
авторски материал, стр. 577
Добра практика - Инструкции за безопасна работа - Инструкция за безопасна работа при работа с товарен строителен подемник
авторски материал, стр. 580
Добра практика - Информационни листове по безопасност и здраве при работа - Информационен лист за безопасност при работа с шмиргел
авторски материал, стр. 584
Добра практика - Информационни листове по безопасност и здраве при работа - Информационен лист за безопасност при работа с менгеме
авторски материал, стр. 586
Добра практика - Информационни листове по безопасност и здраве при работа - Информационен лист за безопасност при работа с камера за боядисване
авторски материал, стр. 587
Добра практика - Информационни листове по безопасност и здраве при работа - Правила при ръчна работа с тежести
авторски материал, стр. 588
Добра практика - Информационни листове по безопасност и здраве при работа - Правила при ръчна работа с опасни материали
авторски материал, стр. 590