ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 10
Основни механизми и нормативи в социалното подпомагане
авторски материал, стр. 13
Предизвикателствата пред развитието на социалните услуги и специализираните институции
авторски материал, стр. 24
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и новата европейска роля на Агенцията за социално подпомагане
авторски материал, стр. 42
Проект за 10 милиона лева ще повиши качеството на социалната работа
авторски материал, стр. 56
Системата за закрила на детето - В съответствие с европейските стандарти
авторски материал, стр. 58
Изоставена майка не изостави детето си
авторски материал, стр. 73
Двадесет и трима обслужват шест общини
авторски материал, стр. 76