ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 09
Организациите на работниците и служителите и тези на работодателите запазват своята представителност до 13 юни 2012 г.
авторски материал, стр. 5
Отлагане на платения годишен отпуск от работодателя поради важни производствени причини
авторски материал, стр. 9
Работодателят може да забрани втори договор
авторски материал, стр. 11
Възможности за възстановяване на трудовия стаж на работника, при изгубена трудова книжка
авторски материал, стр. 12
Един час по-малко труд в дните на предизвестие
авторски материал, стр. 17
Работодателят е длъжен да осигури средства за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на работника или служителя
авторски материал, стр. 18
След майчинство жената се връща на старата работа
авторски материал, стр. 21
Правни способи за защита на държавния служител при налагане на дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 23
Особености на служебното правоотношение със срок за изпитване
авторски материал, стр. 29
Как да подберете кандидат за работа
авторски материал, стр. 36
Новият размер на минималната работна заплата и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал, стр. 40
Преподавателите във висши училища, за които е установен ненормиран работен ден, имат право на увеличено възнаграждение за работата си в почивни и празнични дни
авторски материал, стр. 49
Трудовият стаж в страни от ЕС се признава за „клас“
авторски материал, стр. 52
Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 1/2011
административна практика, стр. 54
Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 3/2011
административна практика, стр. 55
Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 2/2011
административна практика, стр. 55
Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 4/2011
административна практика, стр. 56
Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
авторски материал, стр. 58
Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
авторски материал, стр. 58
В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
авторски материал, стр. 67
В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
авторски материал, стр. 67
Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 73
Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 73
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал, стр. 77
Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
авторски материал, стр. 81
Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
авторски материал, стр. 81
Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието - Вписване на КТД
авторски материал, стр. 88