ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 09
Зачитане на стаж по втори трудов договор при друг работодател
авторски материал, стр. 5
Възможност за едностранно намаляване от страна на работодателя на увеличен размер на основния и удължения платен годишен отпуск на педагогическия и непедагогическия персонал в училище
авторски материал, стр. 7
Писмо № 94СС-215 от 07.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 26-297 от 08.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ИИ-220 от 04.08.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94АА-222 от 08.08.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94.НН-198 от 29.08.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 61-133 от 01.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Модел за изготвяне на правила и инструкции по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 19
Посреднически услуги на Агенцията по заетостта във връзка с професионалната реализация и интеграция на възпитаниците на Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и Социалните учебно-професионални центрове
авторски материал, стр. 25
Насърчителни мерки на Агенцията по заетостта за безработни лица и стимули за активна самостоятелна стопанска дейност на търсещите работа
административна практика, стр. 30
Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
авторски материал, стр. 40
Проект за създаване на единна система за работа с хората с увреждания в България
авторски материал, стр. 43
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 1/2011
административна практика, стр. 47
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 3/2011
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 2/2011
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 4/2011
административна практика, стр. 50
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 5/2011
административна практика, стр. 51
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 6/2011
административна практика, стр. 52
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 7/2011
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси - 8/2011
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Прилагане на чл. 99, ал. 3 КСО - 1/2011
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Прилагане на чл. 99, ал. 3 КСО - 2/2011
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 1/2011
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Прилагане на чл. 99, ал. 3 КСО - 3/2011
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 2/2011
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 3/2011
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 5/2011
административна практика, стр. 63
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 4/2011
административна практика, стр. 63
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 6/2011
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 7/2011
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 9/2011
административна практика, стр. 66
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други - 8/2011
административна практика, стр. 66
Трудова заетост - Къде е България в Европейския съюз?
авторски материал, стр. 68