ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 09
Защита срещу “враждебно” търгово предложение
авторски материал, стр. 5
Отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN
авторски материал, стр. 18
Решение № 81 от 18.07.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 27
Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
авторски материал, стр. 34
Решение № 29 от 13.04.2011 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 44
Обжалване на заповедта за изпълнение в частта за разноските
авторски материал, стр. 52
Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 60
Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 1/2011
авторски материал, стр. 73
Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 2/2011
авторски материал, стр. 75
Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 3/2011
авторски материал, стр. 77
Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 4/2011
авторски материал, стр. 78
Актуални въпроси по възлагането на обществени поръчки - 5/2011
авторски материал, стр. 79
Обменът на информация между конкуренти - Основни аспекти на конкурентноправната оценка
авторски материал, стр. 81
Стопанската непоносимост
авторски материал, стр. 88