ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 08
Не се допуска дискриминация по възраст при прекратяване на трудовите договори на работници и служители, придобили или упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94 СС-131 от 08.06.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 12-2267 от 26.06.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ДД-198 от 05.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94 ТТ-107 от 05.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ИИ-185 от 05.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ИИ-162 от 23.06.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 1/2011
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 2/2011
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 3/2011
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 4/2011
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 5/2011
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 6/2011
административна практика, стр. 28
За промените в Кодекса за социално осигуряване от юли–август 2011 година
авторски материал, стр. 39
Обезщетение на бащата при ползване на отпуск за дете
авторски материал, стр. 47
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Право на пенсии или добавки и начални дати – 1/2011
административна практика, стр. 50
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Право на пенсии или добавки и начални дати – 2/2011
административна практика, стр. 51
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Право на пенсии или добавки и начални дати – 3/2011
административна практика, стр. 52
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Право на пенсии или добавки и начални дати – 5/2011
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Право на пенсии или добавки и начални дати – 4/2011
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Право на пенсии или добавки и начални дати – 6/2011
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 1/2011
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 3/2011
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 2/2011
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 5/2011
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 4/2011
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 7/2011
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 6/2011
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 9/2011
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 8/2011
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-161 от 04.07.2011 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж и осигурителен доход – 10/2011
административна практика, стр. 62
Промените в условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
авторски материал, стр. 87