ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 08
Кой носи “отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта
авторски материал, стр. 5
Решение № 79 от 30.06.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 16
Решение № 74 от 14.07.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 19
Новите положения в застрахователното договорно право
авторски материал, стр. 23
Някои въпроси по предявяването на записа на заповед за плащане
авторски материал, стр. 28
Решение № 118 от 5.07.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 34
Решение № 60 от 29.04.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 37
Разпореждането за незабавно изпълнение и защитата срещу него
авторски материал, стр. 40
Решение № 103 от 25.07. 2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 46
За някои процесуални и материалноправни проблеми на исковете по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 52
Провеждане на обща процедура за обществена поръчка от двама или повече възложители
авторски материал, стр. 61
Частното правоприлагане в областта на конкуренцията
авторски материал, стр. 70