ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 07
Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Решение № 215 от 26.04.2011 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 18
Промените в Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 23
Промяна на предназначението на имоти в горски територии
авторски материал, стр. 31
Купеното с пари от наследство е собственост само на единия съпруг
авторски материал, стр. 38
Намаляване на завещания
авторски материал, стр. 40
Решение № 98 от 15.03.2011 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 42
Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване
авторски материал, стр. 46
Декларация, приета на Националната кръгла маса “Имотни измами”
авторски материал, стр. 57
Един нов поглед върху глава седма от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 62
Осиротели произведения
авторски материал, стр. 73
Защита на домейн имената и другите бизнес идентификатори в мрежата
авторски материал, стр. 84
За правната природа на чл. 76 от Закона за наследството и характера на ограничението в него
авторски материал, стр. 88